Oppdrettsfirmaet Lerøy plages av skarv

10.02.2022

 I dagens Ságat kan vi i et lite notis lese at Lerøy søker om tillatelse til å skyte skarv.

Skarv ved Kim. Foto: Bjørg Solsvik

I brevet Lerøy har sendt til Sør-Varanger kommune blir det opplyst at de ved sin lokalitet 16255 Skarvfjell i Jarfjord i den siste tida har vært plaget av skarv som kommer inn i merdene og gjør stor skade på laks.

At det er skarv i området kommer nok ikke som en overraskelse ettersom anlegget ligger ved Skarvfjell. Det burde i alle fall ikke forundre noen at det er skarv der.

Søknaden går ut på å få lov til å felle inntil 2 skarv og er undertegnet av driftsleder Thomas Soldat.