Ny leder i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

15.03.2022

Den nye lederen er mangeårig aktiv medlem av laget, Frank Emil Trasti.  Foto: Privat

Under årsmøtet i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag der bl.a. sjølaksefisker Finn Hjalmar Seipæjærvi ble hedret med æresmedlemskap ble det også valgt ny leder i laget. Den nye lederen er mangeårig medlem og talsmann for sjølaksefiskere, Frank Emil Trasti. Hele det nye styret ser slik ut:

Leder: Frank Emil Trasti

Nestleder: Arnulf Larsen

Styremedlem: Finn Hjalmar Seipæjærvi

Kasserer: Anne Grete Bergersen

Sekretær: Renate Lemika

Ungdomskontakt: Per Helge Stærk

Vararepresentanter: Dag Steve Hansen, Jan Egil Trasti, Edvart Hansen og Claus Bergersen

Nyvalgt leder forteller at det de skal fortsette å jobbe med er en bærekraftig, likeverdig forvaltning av villaksen. Laget har 126 medlemmer, fordelt fra den russiske grense til svenskegrensa, og de vil hver dag gjøre en innsats for deres rett til sjølaksefiske. De ønsker å bidra til at lokal kunnskap tas bedre med i både forskning og ikke minst forvaltning av sjølaksefiske. Her er mange utfordringer å ta tak i, blant annet med innvasjonen av pukkellaks, sier han.

- Er en laksebestand truet, er vi med på å bidra, men det må være på like premisser. Er en ressurs knapp så skal de som bor langs elvene, langs fjordene og på kysten, ha fortrinnsrett til å utøve sitt tradisjonelle fiske i nærområdet til fordel for tilreisende, turister og fiskere fra andre land. Akkurat nå arbeider vi med med høringsforslaget som skal være klart innen 31. mars.

-Og som sagt så har vi også en del medlemmer fra hele landet og taler ikke bare Sør-Varanger og Finnmark sin sak, slik at vår høring også vil rette seg mot fiskere langs hele kysten helt ned til svenskegrensa, som ble kasta på land under de kraftige innskrenkningene vi fikk i fjor.

Avtroppende leder Astrid Daniloff fikk også utmerkelsen som æresmedlem på årsmøtet. Her et bilde av henne på kaia til laksefiskerhytta ved munningen av Krokfjorden på Skogerøya. Bildet er fra 1.juli 2008. Da sa ho: «Sjølaksefiskernes mål er å bevare laksestammen, myndighetenes mål er å fjerne sjølaksefiskerne.»

Foto: VEI

Æresmedlem i sjølaksefiskarlaget