Lerøy får ja til visningsanlegg

23.08.2023

Lerøy Aurora har nå fått ja til visningsanlegg i Kirkenes.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/leroy-aurora-far-ja-til-visningsanlegg-i-kirkenes/id2991903/

Vi har her i nettavisa tidligere skrevet litt om dette opplegget.

Visningssenter for kongekrabbe og laks