Kanongruppa har fått svar fra Forsvarsdepartementet

13.07.2023

Da har kanongruppa fra Bugøynes fått et positivt svar på sin søknad om å flytte en kanon fra Bugøya til fastlandet.

I et brev skriver Forsvarsdepartementet at de har innhentet Forsvarets Museers syn på saken og de stiller seg positive til at kanonen blir ivaretatt av lokalmiljøet og brukt til formidling.

Forsvarsdepartementet godkjenner flytting av kanonen fra Bugøynes og inn til fastlandet for å bli benyttet til formidling av lokal krigshistorie.

Jeg tør vel ikke spørre om hvor de har tenkt å plassere den?

Vilfred Ingilæ 

Søknad om landingstillatelse på Bugøya

Flytting av kanon

Notis i Ságat