Make Bugøynes great again

01.04.2021

Innovasjon Norge gir tommelen opp for bygdeutvikling i Bugøynes og går inn i nytt prosjekt med store summer.

Store tanker i et lite fiskevær.

En litt løst sammensatt gruppe av folk i bygda har gått sammen om å gjøre noe med oljetanken på Bryggeberget (Jomfruberget, Bruggungalliå). Med seg har de fått investorer som på forskjellig vis har tilknytning til Bugøynes, ikke minst en gruppe utflytta bugøynesværinger som går inn med oppspart kapital for å gi en håndstrekning til hjembygda si.

Planene er kommet ganske langt og de har allerede fått levert førsteutkastet fra arkitektfirmaet de benytter på hvordan det framtidige signalbygget i fiskeværet skal se ut.

Planen er at øvre del av tanken skal gjøres om til en penthouse-leilighet for rike turister og forretningsfolk. Her kan de booke seg inn enten det er snakk om ferier eller om de trenger litt fred og ro til å drive med forretningsvirksomhet. Samtidig vil bygget også inneholde en mindre kontoravdeling litt lenger nede i tanken hvor lokale folk som driver med planer om bygdeutvikling og kultur kan holde til. Men det vil som sagt bli litt dypere nede i tanken, det blir ikke noe takleilighet, sier talsmannen for prosjektet som inntil videre ønsker å være anonym. Som vanlig med slike forretningsinvesteringer ønsker man forståelig nok å holde kortene tett inn til brystet.

Gruppa som står bak prosjektet har også tidligere, i alle fall i et par år, syslet med forskjellige tanker om hvordan løse utfordringene i bygda med synkende folketall m.m. Også større verdensproblemer har de diskutert og fulgt med i. Særlig utviklinga i USA og hvordan den forrige presidenten der løste problemene som dukket opp etter hver. Det har ikke alltid vært like vellykket, og langt ifra alle planene som er tenkt ut er det blitt noe av, men skal det bli noe av noe må man nødvendigvis noen ganger feile.Men nå mener de at de har lagt gullegget, ikke minst fordi de har fått med seg folk utenfra, folk med kapital og vilje til å gjennomføre noe.

- Vi har brukt en del forprosjektmidler som vi har mottatt fra Sør-Varanger Utvikling til selve planlegginga. De midlene gikk det relativt greitt å få innvilget da dette iniativet kom fra distriktet. Her skjer som kjent ikke så mye ellers. Dessuten har vi også fått prosjektmidler som er gått med til å få et arkitektfirma til å sette selve idéen ned på papiret med bl.a. tegninger av bygget slik det er planlagt så langt. Bugøynes Eiendom, som holder til i Kirkenes og som eier grunnen og oljetanken, har sagt seg villig til å være med. De vil overdra grunnen og oljetanken til selskapet som er under stiftelse og vil få verdien omgjort til aksjer. Det er deres bidrag som vi er meget takknemlige for.

- Kan dette bli et lønnsomt prosjekt? Det er jo store investeringer det er snakk om?

- Siden prosjektet er såpass stort vil det utløse støtte både i form av lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. Og det er akkurat her vi kommer til rosinen i pølsa. Hele opplegget skal være en dugnad for bygda. All overskudd fra selskapet, vil bli satt inn i et fond som vil bli opprettet. Utbyttet fra dette fondet skal gå til bygdeutvilkling. Den som skal administrere den daglige driften skal selvfølgelig få en vanlig, anstendig lønn, men mye av opplegget rundt skal også være dugnadsbasert hvor lag og foreninger i turnus kan ta deler av oppgavene som skal utføres. Vask, rydding m.m. Dette vil da kanalisere midler til lagene. Til syvende og sist vil det komme bygda til gode. Det vil bli opprette et dugnadsbasert fondstyre som skal velges av bygdefolk og som skal administrere avkastningen, sier talsmannen og gjentar så at det er turister og forretningsfolk man satser på.

- Det vil bli lagt til rette for alle typer leieboere, men folk med penger vil selvfølgelig bli prioritert sånn som ellers i verden. For eksempel vil det nok være meget intereessant for styrer i store selskap, både i Norge og utlandet, å booke seg inn her. En markedsundersøkelse vi har gjort ga oss over all forventning gode og positive svar. Og om det skulle vise seg at det blir roligere tider kan også byfolk fra storbyene Vadsø og Kirkenes leie seg inn her for en rimeligere sum dersom de trenger litt ro og fred for å planlegge noe og tenke ut noen store tanker om den negative utviklinga i storfylket vårt. Det skal også være et sted for ettertanke og refleksjoner i disse tider hvor Tromsø trekker. Og om det skulle være noen utflytta bugøynesværinger med tanker om framtida kan også de sjekke inn.

På den siden av tanken som ikke er synlig vil det bli en stor terrasse kledd inn i glass hvor man på kveld- og nattestid kan se sola å ned over Vadsø for så å langsomt stige igjen. Og på dagtid kan man nyte utsikten over Varangerfjorden og følge med i det som finnes av liv der.

Når det gjeder det byggetekniske vil alt av vinduer, glassvegger på terrassen, luftemuligheter, dører, ventilasjon m.m. bli styrt ved hjelp av avansert datateknologi. Her har vi fått til billige løsninger med teknologiselskaper som ønsker å prøve ut ting i litt mer ekstreme områder hvor naturkreftene noen ganger viser sitt sanne jeg. Dette vil også generere inntekter på litt lengre sikt da flere grønne, teknologiselskaper har meldt sin interesse når bygget står ferdig, sier han.

- På tegningen er det noe som stikker ut på toppen av tanken?

- Der kommer det selvfølgelig opp en badstu. Badstuanlegget på toppen av bygget er ikke helt ferdig fra tegnebrettet ennå, så som alle forstår er dette et ganske nytt prosjekt. Muligens blir det badstu med kaldtvannsbadestamp i tillegg hvor man kan avrime seg etter saunaen. Det vil utvilsom være spektakulært og virkelig sette en spiss på oppholdet for de som skal leie. For Bugøynes er ikke bare krabbehovedstaden, langt på vei er det nok også historisk sett den gamle saunabygda i Norge. Vi kan blant annet nevne at den første husbankfinasierte hus i Norge som fikk godkjent sauna i bygningen ligger i Bugøynes.

Bygget kommer også til å bli et moderne landemerke fra en tid da bygda fortsatt hadde egen tråler; det blir et signalbygg! Riktignok ikke så høyt som trehuset de i sin tid ønsket å bygge i kommunesenteret, men likevel. Vi skal vise at vi også har andre ting enn gamle hus, sjåer og kruttbuer fra før krigen. Vise at noe har vi gjort også etter krigen. Vise fram hele spekteret av kultur til turistene.

Saken er oppdatert     Diverse