DIVERSE

Skriv inn tekst her

Et bilde av den løst sammensatte gruppa med de store planene for bygdeutvikling. De kan forholdsvis ofte i perioder observeres vandrende gatelangs i bygda. Det er de som står bak det nye selskapet under stiftelse som allerede er kommet langt i planlegginga.    Foto: BS