Høyet er tørt og skal hjem

09.12.2021

Et foto fra midten av 1970-årene. Det er Albert Buljo som er engasjert til å hente ned tørrhøy fra Laurilajordet.

Et foto fra midten av 1970-årene. Det er Albert Buljo som er engasjert til å hente ned tørrhøy fra Laurilajordet. Han har fått med seg mange unger som kan tråkke ned lasset med høy slik at det blir plass til mest mulig. På denne tida var det familien Magnhild Osima (datter til Johan (Jukka) Laurila) som brukte jordet som slåttemark. Jordet ble opparbeidet i 1930-årene da det ble delt ut områder til fiskerbønder slik at de kunne få dyrket for til husdyrene. I 1970-årene hadde ikke Magnhild Osima lenger ku, men hadde fortsatt sauer. Den siste kua ho hadde het Thea så vidt jeg husker, og den hadde store horn. Historien forteller også at kua hadde spesialisert seg på å vippe av spleisede tauringer som ble benyttet til å lukke porten inn til hagen til folk. Den brukte horna til det når den ville inn i hagene og spise litt gress. Når kua kom hjem om kvelden kunne den noen ganger ha flere spleisede tauringer rundt horna som måtte leveres tilbake til forskjellige huseiere.

Av de som er på bildet kjenner jeg igjen Håkon Osima, Gustav Buljo, Bjørn Ivar Abrahamsen og Albert Buljo.

Albert med traktoren var også den første i Bugøynes som var ansatt med tømming av søppel da dette ble organisert og det ble opprettet en felles søppelplass i nærheten av Dragilambi. Dette var i den tida plasten gjorde sitt inntog for alvor. Før det var det stort sett bare aske og jernskrot man måtte kvitte seg med. Da var det havet som tok seg av det.

VEI