Flere som vil ha hjelp

19.01.2023

I gårsdagens Sør-Varanger Avis har avisa et oppslag om Grenselandmuseet som etterlyser opplysninger om gjenstander de har fått inn til museet. Camilla Carlsen ved museet ønsker gjerne opplysninger om gjenstander har mottatt. Avisa skal jevnlig vise bilder av forskjellige gjenstander som Grenselandmuseet ønsker opplysninger om. De som har opplysninger bes ta kontakt med redaksjonen@sva.no dersom de har noe å komme med.

Vår faksimile viser en gjenstand man har funnet i pakkhuset på Pleymkaia i Bugøynes, men som man ikke vet hva er.

Camilla Carlsen sier til avisa at gjenstanden kanskje er en mal til noe. Den er rødmalt, 43,5 centimeter høy, har en diameter på 19,5 centimeter i bunnen og 9,5 centimetrer på toppen. Så her er det bare å kaste seg rundt og oppklare saken.

Vårt bilde som vises under er tatt under forberedelsene til flytting av Pipolabuene i fjor. Det viser en lignende gjenstand på et utebord på sjeteen. Om disse to har en sammenheng vet vi ikke, men noen vet kanskje ettersom de har plassert den der?

I artikkelen vises det også fram en bismervekt fra Gamnesbukta. Der spør man om tips til hva den kan ha vært brukt til. Den har sikkert, i tillegg til veiing av fisk og slakt, også vært brukt til å veie tørrhøysekker (nettposer med tørrhøy) når det har vært snakk om salg og kjøp av høy.

Kopi av Transport av høy til husdyra

Tekst & foto: VEI