Fiskerimelding uke 37

20.09.2021

I dag er det flere av båtene som leverer fisk i Bugøynes som driver med linefiske. Opp gjennom årene er det blitt egnet mye line i bygda. Også i 1987 ble det egnet line i Bugøynes. Her et foto fra 1987 hvor vi ser Sonja Stenbakk (1934 - 2020) i aksjon i ei av egnebuene på kaia. 

Det er ganske bra med aktiviteter av båter som leverer fisk til de to fiskebrukene som tar imot fisk i bygda. I tillegg til båter fra Sør-Varanger er det også sjarker fra Vadsø, Nesseby og Tana som leverer fangsten i Bugøynes. Fiskerne får ferdig egnede liner både hos Bugøynes Fiskeriservice A/S og hos Norway Shrimp. Begge har egnesentral i bygda. Det er Gentjan Kryeziu som eier Bugøynes Fiskeriservice A/S, og han holder til i det gamle egnebubygget. I tillegg til det er han daglig leder på Lyder Fisk sitt anlegg i Piipola. Så langt har disse to siste etableringene i bygda gitt mange positive ringvirkninger.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 37.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Agnius 692kg på juksa, Trulte (pensjonistfiske) 83kg på juksa, Solbris 747kg, Esben Anders 658kg, Lysstrålen 738kg, Ine-Marita 1162kg, Andrea 829kg.

Totalfangst levert de siste 14 dagene til mottak i Bugøynes.

Norway King Crab: 650kg krabbe.

Norway Shrimp AS: 13 000kg fisk.

Lyder Fisk: 10 000kg fisk og krabbe.