Fiskerimelding. Juli.

03.08.2021

"Klar-Selin" på sjøsettingsdagen i 1976.

Fangster levert i Bugøynes i feriemåneden juli av båter registrert i Sør-Varanger. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Så er det en god del krabbe, mens rognkjeksfisket er avslutta i juni. Denne gangen også laks, mest Stillehavslaks (Russelaks, Kuppellaks). Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. I tillegg er det også andre båter fra bygda som har levert laks og muligens også annen fisk og krabbe, men disse båtene har vi ikke helt oversikt over. Med forbehold om mulige feil.

Agnius 1070kg på juksa, Sunniva 365kg laks + 65kg krabbe, Jonas 95kg krabbe, Hagbaren 260kg krabbe, Lysstrålen 1000kg på lina + 30kg krabbe, Bugøyjenta 100kg krabbe, Bugøy 95kg krabbe, Riddu 214kg krabbe, Esben Anders 1300kg + 4kg krabbe, Solbris 722kg på lina, Feieskjær 280kg laks + 510kg krabbe, Lilli 4440kg på lina + 1132kg krabbe, Ringsol 230kg laks, Klar-Selin 449kg laks + 1400kg krabbe, Hansi (ungdomsfiske) 95kg krabbe, Trulte (fritidsfiske) 571kg på juksa, Druen II 626kg krabbe, Luskin 550kg laks.

Bildet viser «Klar-Selin». Sjarken ble sjøsatt i 1976 og den første eieren var Toralf Saua fra Skallelv. I alt ble det bygget 4 «Vestersandsjarker» i Bugøynes. «Klar-Selin» eies i dag av Finn Hjalmar Seipæjærvi og av fiskerimeldinga kan vi se at den leverer fortsatt. Finn overtok båten i 1992. Tidligere i vår gikk han ut i media og tilbød sjarken til kommunens lokale museum, da han mente dette var et kulturminne som absolutt burde tas vare på når han en gang i framtida gikk ut av yrket sitt. Dette blir det nok ingen ting av etter responsen på tilbudet å dømme. Men vi håper at det også er noen yngre mennesker som leser fiskerimeldinga og legger inn bud på sjarken når den tid kommer.

Det går absolutt an å leve som fisker i dag, og da kan «Klar-Selin» fortsette å levere fangst og være en viktig del av lokalsamfunnet Bugøynes.

Krabbeprisen i juli har vært på rundt 300kr pr kg.

Bildet av «Klar-Selin» er forøvrig tatt av Bjørnar Nilsen og viser sjarken på sjøsettingsdagen i 1976. Ombord på båten tror jeg vi ser Sten Vælitalo og Roger Johansen eller Terje Linangi.