Fake news from Bugøynes

01.11.2021

Skjåen på holmen i Varkanreikæ har nok aldri vært noe utedo.

I Sør-Varanger Avis på fredag kan vi i lese at Trond Kjetil Holst, som prøvebor huset til Anne Ulven, sier at sjåen på holmen i Varkanreikæ er et utedo. Noen i bygda har nok villedet ham litt her. Han sier i avisa « - Midt på holmen står det en enslig utedo. Historien bak er enkel, folk gikk ut på holmen for å henge opp fisk når det var fjæra sjø, og kom seg ikke tilbake før neste gang det var fjæra, og måtte selvsagt ha et sted å gå på do. Det er et flott motiv, forteller han.»

Sjåen har aldri vært brukt som utedo, men som redskapsbu. Mens Ivar Marjavara hadde lakseplass i Mostabæ hadde han deler av bruket i den lille sjåen. Tauverk, tønner, blåser og andre ting. Utenfor var det også satt opp hjeller han kunne henge opp landgarn som skulle tørkes og renses. Også broren Leonard Marjavara benyttet seg av hjellene. Det er Svein Marjavara, sønn til Ivar, som forteller dette. Etter at han overtok laksefisket var det han som brukte sjåen så lenge han hadde lakseplass i Mostabæ og ved Saidagronni.

Svein har også historien til sjåen, den ble ikke bygget der den står nå. Han forteller at sjåen egentlig sto i Mortensand/ Balgani og var en bu for oppbevaring av sprengstoff. Faren hans var skytebas da man sprengte ut fjellet der Balganbakken nå er, og han var også med i arbeidet i Mariskaret. Dette var i begynnelsen av 1960-årene da arbeidet med bugøynesveien pågikk.

Faren fikk bua da de var ferdig i Balgan, og han frakta den med båt til holmen i Varkanreikæ. På døra sto det malt "Farlig sprengstoff".

VEI