«engler daler ned i skjul…»

12.05.2022

Da har bygda fått litt mer opplysninger om engleprosjektet, selv om det ikke kom noen ut av skapet.

Illustrasjonsfoto

Da har bygda fått litt mer opplysninger om engleprosjektet, selv om det ikke kom noen ut av skapet.

Etter siste innlegg fra Wenche Myhre forstår jeg det slik at hele engleprosjektet er noe hun har funnet på og gjennomført uten noe nærmere samarbeid med de som bor i bygda. Det er bare noen tilfeldige forbindelser hun har hatt kontakt med, og visstnok også med styret i Bugøynes Bygdelag.

Hun har altså fått gjennomslag for å sette opp et religiøst symbol, en skulptur, på et offentlig sted i Bugøynes. Hvordan ho har fått FeFo med på dette går foreløpig utover min forstand. Sankarhaugen er et fantastisk friområde med forskjellige arter av hekkende fugler og et planteliv som omfatter en blomsterflora som man mange andre steder ellers må høyt opp i fjellene for å finne.

Greitt nok med en engel, det er etter det jeg forstår noen som vil ha den hit, men plasseringa bør være på privat eiendom, eller i en privat hage der den kan stå sammen med andre hagenisser.

Og hvis FeFo absolutt vil ha engelen på et offentlig sted så har jeg et forslag. Hvorfor ikke på, eller ved siden av, kongesteinen foran kirka? Da ville den også være nært der den egentlig hører hjemme. Da har den liksom landet på riktig plass.

Og for å ta dette litt videre, for det det egentlig handler om er jo å skape oppmerksomhet, både for bygda og kunstneren. Vi har jo en engleprinsesse i engle-miljøet som kanskje vil komme og avduke kunstverket hvis vi plasserer den i nærheten av kongesteinen. Og tar ho sjamangemalen med seg har jeg faktisk et oppdrag til ham også. Men det kan vi komme nærmere inn på om det skulle skje.

Og hvis vi klarer å utsette det hele til Bugøynesfestivalen går av stabelen er det ikke usannsynlig at også TIX kan komme.

Vilfred Ingilæ

Ut av skapet - svar på Vilfreds spørsmål