Årsmøte avholdt

07.06.2024

Årsmøtet i Bugøynes husflidslag ble etter planen avviklet på Lassigården i går. Styret for 2024 har fått følgende sammensetning:

Leder: Ruth Else Salmi

Nestleder/ sekretær: Ann Irene Karlsen

Kasserer: Gudrun Seipæjærvi

Styremedlem: Alla Vysochanska-Dørmænen

Vara: Bjørg Solsvik

            Vilgunn Seipæjærvi

En av aktivitetene som står på programmet fremover, i tillegg til Strikkekafeen som de arrangerer med jevne mellomrom, er planlegging av hvordan Pipolabuene i Buljofjæra skal innredes og brukes. Dette er et samarbeidsprosjekt med Bugøynes Bygdelag.

Laget vil også fortsatt jobbe for å få tilgang til kirkekjelleren/ skolen i forbindelse med sine aktiviteter.

Nå til sommeren skal de kjøpe inn blomster og plante de ut i kommunens blomsterkasser rundt omkring i bygda.

VEI