Nytt dekke skal legges

09.09.2021

Bjørnevatn Maskin er nå i gang med å gjøre klart for at det skal legges ny asfalt forskjellige steder i bygda. Det er skader som har oppstått på veidekket etter diverse arbeid det siste året. Bildet er fra Piipola, og det er stikkveien til fiskemottaket Lyder Fisk som klargjøres her. Bygningene var tidligere tilholdsted for Varanger Laks & Vilt.