Det nye menighetsrådet

15.09.2023

I dagens Ságat er det et oppslag angående det nye menighetsrådet. Vi tar et par klipp derfra og legger merke til at Torbjørn Brox Webber har fått med seg initiativet fra Bugøynes Husflidslag angående gratis bruk av ledige lokaler. Og vi som er blitt så gamle at vi husker da det ble bestemt at det skulle bygges en kirke i Bugøynes husker også at ett av de viktigste argumentene som ble brukt var at kirka skulle være en arbeidskirke som virkelig skulle brukes.

VEI