Utvidelse av flytebrygga

02.09.2022

Da har firmaet Multiconsult gjort unna arbeidet med forprosjektet til utvidelse av den kommunale flytebrygga i Bugøynes. Rapporten er nå overlevert til Sør-Varanger kommune. Anlegget i havna skal utvides slik at det blir 10-16 nye båtplasser for yrkesfiskere tilgjengelig. Konsulentfirmaet har sett på flere muligheter om hvordan dette kan gjøres.

En av mulighetene er å beholde det eksisterende landfeste og landgang, mens hele anlegget dreies mot øst. Deretter kan anlegget forlenges og det vil gi de nødvendige nye båtplassene, enkelt forklart.

Man har videre sett på om man kan legge et anlegg ved Bryggeberget, men her mener man at det ikke er dypt nok.


En mulighet som også blir lagt fram er et helt nytt bryggeanlegg med landgang til moloen. Her vil startkostnadene bli store i forhold til antall nye båtplasser. Men det kan likevel forsvares fordi det sannsynligvis vil bli mindre vedlikeholdsutgifter på en slik løsning.

Det foreslås også at moloen utvides med en lengde på 45 meter. Resultatet av dette vil bli mindre drag og lavere bølgehøyde inne i havnebassenget ved uvær.

VEI