Ungdommen nu til dags!

04.11.2021

Ingen respekt har de lenger for tydelig skilting.

I alle fall står det en sykkel med hjelm her ved Norway King Crab på Nesset. Det er vel noen som har glemt den igjen ettersom den har stått her i flere uker i regn, sne og sludd. Selv om sneen er borte igjen akkurat nå så er det vel snart siste sjanse til å berge sykkelen før den havner under sneen for godt.

Nå i dag kan man altså etterlyse eieren på nettet. Slik har det ikke alltid vært. Kommunikasjonen mellom folk i eldre tid kunne være temmelig kronglete enkelte ganger. I sin bok «Finnmarkens folk» skriver Samuli Paulaharju om en finskspråklig avis som kom ut i Vadsø, «Ruijan Suomenkielinen Lehti». I denne avisa var småannonser en viktig del av lesestoffet.

En melding satt inn av Matti Kurttijo lød som følgende: «Da jeg har hørt, at rykter spres om at jeg skal være druknet, og disse løgnaktige budskap kanskje har nådd min hustru i Bugøynes, får jeg gi beskjed om at jeg befinner meg vel og nu er i arbeid hos kjøpmann Herrman Dahl i Vadsø.»

En annen bugøynesværing, Andreas Inkilæ, hadde også en annonse i nevnte avis. Ordlyden må kanskje betraktes som et ultimatum: «Den som vet at han har glemt et par bukser i pant hos meg må umiddelbart løse dem ut, i motsatt fall vil jeg gå med dem som om de var mine egne.»

Men det var altså den sykkelen. Håper noen kjenner til eieren. Vi venter ennå et par uker, og har ingen meldt seg, eller henta den innen den tid, tar vi vare på den. Og er det fortsatt ingen som vil vedkjenne seg den til neste sommer gir vi den til noen og ber de bruke den som om det var deres egen.

Tekst & foto: VEI