Ungdom får fiske fra 1.mai til 19.august

03.05.2022

Ungdomsfiskeordningen i år er utvidet slik at ungdom mellom 12 og 25 år kan fiske helt fram til skolestart den 19.august. Rognkjeksfiske kunne de starta med allerede 1.mai, men fiske etter andre fiskeslag kan de begynne med den 13.juli. Ordninga er utvidet fram til skolestart den 19.august. Dette fordi mange av deltakerne risikerer å tape flere ukers fiske fordi fiskemottak tar ferie midt på sommeren.I fjor gjaldt fisket fram til 6.august.

Ungdomsfiske gir ungdom muligheter til å lande fangst for 50 000kr i perioden. I fjor var det så vidt vi vet to ungdommer fra bygda som drev dette fisket. På bildet ser vi arkivfoto av Christina Seipæjærvi som var en av deltakerne. Foto: Privat

VEI