«Ukultur i Bugøynes»

22.11.2022

Fredag i forrige uke hadde avisa Ságat et større oppslag, laget av journalist Hallgeir Henriksen, om at reiselivsbedriften Varanger Brygge AS må levere inn restavfall som er lagret ved Brenngamvannet til godkjent avfallsmottak. Det er Randi Losoa, som bl.a. har hytte i nærheten av der avfallet nå er lagret, som har tatt opp saken. Hun sier til avisa at det også tidligere er brent, og gravd ned avfall i området. Samtidig mener ho det er stor fare for avrenning til en liten bekk som renner ut fra vannet.

I denne uka skal det være befaring av Miljøvernavdelingen i kommunen, sies det.

Restavfallet stammer fra det gamle båthuset som et revet i forbindelse med at reiselivsbedriften skal sette opp et nytt bygg ved fiskebruket i Lassinranta.

VEI