Tallenes tale er klar

14.09.2021

Nettavisas oppfordring til bygdefolket falt kanskje ikke helt i god jord?


Oppfordringa fra nettsidas redaktør om å gjøre en innsats for å få SVs Amy Brox Webber inn på tinget, slik at hun kunne sette slippen i Bugøynes på dagsorden, falt tydeligvis ikke helt i god jord hos bugøynesværinger bosatt i bygda. Tallenes tale er klar. Oppslutninga om SV i bygda gikk ned fra 8,8% under stortingsvalget i 2017 til 6,3% i årets valg.

Så nå får vi se hva som skjer framover. Regjeringsskifte blir det uansett.

VEI