Strandrydding i Mikkeligoppa

14.06.2024

På onsdag ble det foretatt rydding av fjæra i området Mikkeligoppa og Baskasetti. Det var elever fra 8. klassetrinn ved Kirkenes skole som sto for oppryddinga. Som det går frem av bildene var det anselige mengder søppel som ble fjernet fra flomålet i et forholdsvis begrenset område.

VEI