Stortingsvalget 2021

13.09.2021

Resultater fra Bugøynes valgkrets. Uten forhåndsstemmer. https://valgresultat.no/