Spor fra fortida

19.07.2023

Ved Marivannet finnes det også spor etter andre som har brukt området opp gjennom tidene. Ikke bare sporene jeg viste for noen dager siden. Noen av sporene er bare smale tråkk som er blitt til stier. Men andre spor er rester av overnattingsteder bygd av materiale som er funnet på stedet.

Bildet viser restene etter en torvgamme i nærheten av elveutløpet fra første Marivann. Det har vært en ganske stor gamme med plass til flere personer. Det er sikkert noen av leserne som kan fortelle mer om hvem det var som satte opp denne gammen i sin tid. Jeg tar gjerne imot opplysningene og bringer de videre.

Tekst & foto: VEI

norgeskart.no