Samuli Paulaharjus bilder som kulturarv av Venke Åsheim Olsen

09.10.2022

Samuli Paulaharju ble født i 1875 i Kurikka. Han var det åttende og yngste barnet i en småbrukerfamilie.

Om noen har innspill, kommentarer e l til artikkelen så kontakt gjerne Venke Olsen direkte.

venkeo@online.no