Rykter om penger til opprydding

22.05.2024

Nå er det en god stund siden det ble bevilget penger til opprydding i området der slippbedriften står. Penger som skulle brukes til rydding i grunnen, og muligens også i deler av havnebassenget. Alt i alt er det vel 13,3 millioner det er snakk om så langt.

Hvor langt man er kommet med prosjektet er det få som vet, men mange som mener å vite. Også av den grunn har det oppstått et rykte om at Bugøynes Bygdelag har fått utdelt i overkant av en million kroner av disse pengene. Det fortelles også at disse pengene er brukt til oppstart av oppryddingene som skal foretas. Videre sies det at firmaene som har nytt godt av disse pengene er to nystartede firmaer hvor den ene er registrert på Terje Buljo og den andre på Knut Johansen.

Terrje Buljo er leder i Bugøynes Bygdelag og Knut Johnsen sitter i styret for bygdelaget.

Jeg har derfor oppfordret leder Terje Buljo til å komme med sin versjon av saken til nettsida Bugøynes Pykeijä.

Her er hans kontante kommentar:

- Dette er for meg den reneste humbug. Skulle gjerne hatt 2 mill til bygdelaget. Dessverre ikke korrekt. Derimot har vi mottatt 160 000 til nytt banedekke for ballbingen som vi håper å få på plass i sommerferien.

Resten er vel et resultat av dårlige tider for nyheter og dermed fritt frem for den som kan den beste skrønen. Ingen penger fra oppryddingsplanenen til FeFo har enda materialisert seg til noe konkret. Når det er i orden (kanskje snart) ser det ut som FeFo har i oppdrag å engasjere et firma, evt. lokalt firma her, til å rydde opp under styring fra FeFo.

Tekst & foto: VEI