Pressemelding fra kommunen

25.11.2021

Kommunen har sendt ut en ny pressemelding om hvordan man skal oppføre seg i disse koronatider https://www.sor-varanger.kommune.no/pressemelding-fra-soer-varanger-kommune.6424511-17830.html