Planene om hotell på Bryggeberget lagt på is

02.04.2023
Ivar Kaski, som sto bak artikkelen om hotellplaner i Bugøynes i gårsdagens nettavis, har i dag sendt bilder som viser ulike løsninger ved byggeprosjektet. 

Ivar Kaski, som sto bak artikkelen om hotellplaner i Bugøynes i gårsdagens nettavis, har i dag sendt bilder som viser ulike løsninger ved byggeprosjektet.

Bildene over er tatt av Karl-Otto Jacobsen. Forsker for Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Men Ivar sier også til nettavisa at gruppen bak planene dessverre har prioritert andre investeringer og lagt hele prosjektet på is. Så det går vel slik med dette som det også har gått med mange andre store, og luftige, prosjekter som er lansert i bygda opp gjennom tida. Men ideen er gratis for de som vil ta initiativ til bygging av krykkjehotell. 

Som mennesker så også fugler. Noen trives best i eneboliger, også i Tromsø. Foto: Bjørg Solsvik

VEI