Ordførers hjørne uke 8 og 9

07.03.2022

For en uke siden, begynte jeg på ordførers hjørne for uke 8. Det ble jeg aldri ferdig med. Det har vært to hektiske uker, med stort medietrykk.


De siste to ukene har jeg nesten konstant vært i samtaler med journalister fra NRK, NRK Finnmark, NRK Sapmi, Dagsnytt 18, Sør-Varanger Avis, iFinnmark, Tv2, VG, Kommunal rapport, Nationen, Klassekampen og Magasinet for å nevne noen.

Det blir nesten meningsløst å skrive om at jeg blant annet har hatt hilsningstale til det første kurset innenfor kommunalt beredskap som er et samarabeid mellom Sør-Varanger Utvikling, Nord universitetet og Troms- og Finnmark fylkeskommune.

Deltatt i møte med Øst-Finnmark rådet. Ledet møte i rådet for grensekommuner i Nord. Hatt et uformelt møte med administrerende direktør Joe Broking i Tacora, som eier Sydvaranger gruve. Samtale med Sør-Varanger utvikling om ekstern utredning om organisering av idretten og idrettsanlegg. Avholdt formannskapsmøte. Fått orientering om oppstart av Montesorri barnehage. Deltatt på foredrag om brannmenn mot kreft og deltatt på fagdag for boligutbyggere. Og ikke minst deltatt på og åpnet Kirkeneskoferansen og hatt åpningshilsning på Barents Spektakel.

Alle vet nå hvorfor.

Torsdag 24. februar våknet vi opp til nyheten om at Russland hadde invadert Ukraina.

Mine tanker har de siste par ukene gått til det ukrainske folket i denne vanskelige tiden. Det er grusomme og uvirkelige bilder som vises i alle medier for tiden.

Det har vært viktig for meg og si at jeg fordømmer Russlands aggresjon ovenfor en suveren stat, men jeg fordømmer ikke det russiske folket. En stor del av våre innbyggerer er fra Russland, de er våre naboer, kollegaer, venner og familie. Jeg vil ha stort fokus fremover på at vi fortsatt skal være et inkludernede samfunn og vi skal ta vare på hverandre. Mange er bekymret for situasjonen og jeg vil derfor sitere politimester Ellen Katrine Hætta som skrev dette på sin facebookside; «Det er ikke grunn til at vi skal føle oss utrygge her i Finnmark. Det er ikke forhøyet militær aktivitet i nord, men jeg har forståelse for den uroen dere eventuelt kjenner på. Finnmark politidistrikt følger situasjonen nøye og skal sørge for sikkerheten for befolkningen i fred, krise og krig.»

Det har blitt avholdt flere markeringer til støtte for Ukraina de siste ukene og jeg har selv deltatt både på Svanvik forrige søndag, hvor jeg holdt en kort appell og på her torget nu på lørdag.

Norge står sammen med resten av Europa om sankjsoner mot Russland. Disse sanksjonene vil ramme hele Norge, men mest av alt Øst-Finnmark generelt og Sør-Varanger spesielt hardt. Derfor har jeg vært i kontakt med både finansminister, næringsminister, UD og statsministerens kontor om den alvorlige situasjonen Sør-Varanger nå står ovenfor. Vårt næringsliv vil bli dypt berørt og det trengs statlige virkemidler både på kort og lang sikt for å kunne opprettholde både bosetting og arbeidsplasser her i Sør-Varanger. På bakgrunn av dette får vi allerede i morgen besøk av både finansministeren og næringsministeren. Jeg vil holde dere oppdatert i ukene som kommer på hva som vil skje med vårt næringsliv fremover og hvilke tiltakspakker som regjeringen vil bidra med.

Ønsker alle ei så fin uke man kan ha i disse vanskelige tider.

Foto privat: Fra markering på torget mot krigen i Ukraina.