Ordførers hjørne uke 6 og 7

18.02.2022


Vi har avholdt både formannskap og kommunestyre i løpet av de to siste ukene, hvor vi blant annet vedtok å sende navneforslag på torget til John Savios plass ut på høring i seks uker.


Møte med helseministeren i uke 5 angående ferdigstillelse av en permanent helikopterlandningsplass ved Kirkenes sykehus ble fulgt opp av et nytt møte med Helse Nord og Finnmarksykehuset. Helse Nord vil fatte en endelig beslutning angående landingsplassen på sitt møte i juni.

Kirkenes Næringsforening har nå passert over 90 medlemsbeddrifter og de har opprettet flere fagråd. Forrige uke møtte jeg fagråd for bygg og anlegg hvor vi diskuterte både boligtomter, næringstomter, kommunale anbud og investering og samspillet mellom Sør-Varanger kommune og private bedrifter.

Finnmarksløpet starter fra Alta 11 mars og det første spannet er forventet i Kirkenes tirsdag 15 mars. Det er planlagt mye aktivitet i sentrum i dagene rundt Finnmarksløpet og det krever en hel del planlegging. De to siste ukene har vi hatt to møter med Finnmarksløpet, både digitalt og fysisk. Med 4 sjekkpunkt i kommunen er Sør-Varanger en viktig del av Finnmarksløpet. Min drøm er at Kirkenes en dag kan være målgang på FL 600.

Forrige fredag var Ina Mossin og Morten Høglund fra Utenriksdepartementet her i Kirkenes hvor de fikk innspill på hva Norge bør satse på i den perioden vi skal lede formannskapet i Arktisk råd. De foreslåtte prioriteringene er hav, klima og miljø og bærekraftig økonomisk utvikling. Jeg foreslo at også befolkningsutvikling bør bli et av de prioriterte områdene under det norske formannskapet i Arktisk råd.

Vi har avholdt både formannskap og kommunestyre i løpet av de to siste ukene, hvor vi blant annet vedtok å sende navneforslag på torget til John Savios plass ut på høring i seks uker.

Sør-Varanger Arbeiderparti har arbeidet med å få reversert automatisering av flytårnet på Kirkenes lufthavn. Torsdag deltok jeg sammen med leder og nestleder i Sør-Varanger Ap på et møte med statssekretær Jakob Bjelland i samferdselsdepartementet om saken. Han hørte på våre innspill og lovte å ta de videre til Avinor.

Sør-Varanger utvikling har satt i gang et utviklingsprosjekt for små og mellomstore bedrifter. (SMB utvikling) De 10 bedriftene som er tatt opp i programmet hadde sitt første fysiske møte denne uka. Jeg fikk lov å hilse til deltagerne og si noe om verdien av at disse bedriftene ønsker å utvikle seg og skape vekst i Sør-Varanger kommune.

Sør-Varanger kommune har også hatt en forhåndskonferanse denne uka med gruppa som ønsker å sette opp et minnesmerke over Nordens klippe ved Rådhuset som er det historiske området, Maihaugen.

Nok en gang har jeg vært på bedriftsbesøk. Denne gang på Boreal. Boreal har 30 bussjåfører og et verksted for tunge kjøretøy med 5 ansatte og en lærling, samt administrasjon. Her diskuterte vi rutetider og sjåførenes arbeidshverdag på Sør-Varangerveiene. Her traff jeg også Eirik Ophus Autio som var utplassert fra Kirkenes videregående skole, vg2, som gjorde service på en av bussene.

Uka ble avsluttet på Sandnes- og Bjørnevatn skole, hvor jeg fikk være juryformann for Ungt entreprenørskap hvor 6. trinn hadde i oppdrag å lage en prototype av en tenkt ny fiskerett. Målet er å få flere barn og unge til å spise fisk. Spennende prosjekt, med mange gode løsninger.

Foto privat: Vinnergjengen av Ungt Entreprenørskapkonkurransen 6 trinn Sandnes og Bjørnevatn skole og Eirik Ophus Autio fra Kirkenes videregående skole vg2 - utplasseringselev hos Boreal.