Ordførers hjørne uke 5

09.02.2022

Uka begynte med møte angående boligsituasjonen på Bugøynes. Bugøynes Bygdelag ble tirsdag orientert om hva vi hadde diskutert på møte vi hadde med Stiftelsen Boligbygg og Kirkenes Næringsforening.

ORDFØRERS HJØRNE UKE 5

Uka begynte med møte angående boligsituasjonen på Bugøynes. Bugøynes Bygdelag ble tirsdag orientert om hva vi hadde diskutert på møte vi hadde med Stiftelsen Boligbygg og Kirkenes Næringsforening. Jeg vil følge opp møte med blant annet å invitere næringslivet i Bugøynes for å kartlegge deres behov og hvordan de også kan bidra til å tilby bolig til sine ansatte.

Tirsdag forrige uke ble det innført flere lettelser ifm coronapandemien. Nærkontakter til smittet har ikke lenger karanateneplikt og man skal kun teste seg ved symptomer. Mer detaljert info om de nye smitteverntiltakene finner du på våre hjemmesider www.svk.no og www.regjeringen.no Vi har hatt møter både i kriseledelsen og med statsforvalteren forrige uke om de nye enddringene som er innført.

Onsdag hadde jeg og Lo møte med helseministeren om å ferdigstille helikopterlandingsplassen på Kirkenes sykehus. Her var også Helse Nord og Finnmarkssykehuset med på møte og vi er nå invitert til et nytt møte med Helse Nord og Finnmarkssykehuset for å bli orientert om deres prosess videre for å få landingsplassen ferdigstilt. Den er tatt med i Helse Nords langtidsplan og er planlagt ferdigstilt i 2024.

Troms og finnmark idrettskrets besøkte Kirkenes i forrige uke. I forlengelsen av ishallseminaret som ble avholdt her i Kirkenes på slutten av fjoråret, inviterte nå idrettskretsen Sør-Varanger kommune, Kirkenes puckers og Sør-Varanger idrettsråd til et dialogmøte om ishallprosjektet. Tema i møte var status i prosjektet, drift, milepæler fremover og videre samarbeid. Sør-Varanger kommune er positive til ishallprosjektet og til å tegne en intensjonsavtale om ny ishall i Sør-Varanger.

Også forrige uke var jeg på bedriftsbesøk. Denne gangen hos Henriksen Shipping Service v/daglig leder Arve Henriksen. HSS har med sine 13 ansatte spesialisert seg på agentvirksomhet ovenfor russiske kunder. En av deres hovedoppgaver er fortolling og håndtering av gods.

Det ble avholdt stiftermøte i Tana og Varanger Museumssiida hvor vi blant annet gikk igjennom endring av stiftelsens vedtekter og endring i driftsavtalene.

Sør-Varanger kommune har sammen med flere andre kommuner i Øst-Finnmark rådet gått sammen om å søke støtte hos Miljødirektoratets Klimasats ordning, for å se på muligheten av å gå til innkjøp av hydrogenbiler og bygge opp infrastuktur (fyllestasjoner) for hydrogenbiler. Søknadsfristen er 15 februar og vi hadde et møte forrige uke for å gå igjennom søknaden.

Jeg er ikke veldig mye på fest i helgene, men denne lørdagen gjorde jeg et unntak for å delta på Kirkenes Næringsforenings lanseringsfest. Kirkenes Næringsforening representerer nær 80 små og store bedrifter i Sør-Varanger og vokser stadig. De har blitt en viktig stemme for næringslivet i Sør-Varanger opp mot oss som tar de politiske beslutningene i næringspolitikken. En hyggelig kveld med god underholdning av blant andre Liza Vassileva og Andre Melsbø, Svenn Yngvar Pedersen og Showbiz Kirkenes.

Uka ble avsluttet med feiring av samenes nasjonaldag, hvor jeg holdt en hilsningstale. Også her var det gode kunstneriske innslag av blant andre Savva og elever fra grunnskolene i samarbedi med Sør-Varanger kulturskole.

Foto: Privat - fra feiringen av samenes nasjonaldag v/elever fra grunnskolen i samarbeid med Sør-Varanger kulturskole.

Ønsker alle ei fortsatt fin uke! Hold fortsatt meteren, oppretthold god håndhygiene og bruk munnbind ved behov.