Ordførers hjørne uke 48 og 49

10.12.2021

"Bugøynes bygdelag er et aktivt bygdelag som har mange fremtidsplaner for bygda si som er i vekst. De har behov for både flere boliger, parkeringsplasser, kulturarena/grendehus og utbygging av sitt kaianlegg."

https://www.sor-varanger.kommune.no/ordfoerers-hjoerne-uke-48-og-49.6427910-17830.html