Ordførers hjørne uke 20-22

03.06.2022


Denne uken har jeg hatt med meg 14 år gamle Ellinor Tannvik Dalen, som går i 8. Klasse på Kirkenes ungdomsskole, som min jobbskygge i tre dager. Det har vært utrolig gøy å ha med Ellinor på alle mine møter.

Hun har vært delaktig i alle møtene vi har vært på og har møtt både en gruppe Samfunnsplanleggerstudenter som hadde Sør-Varanger som case, vi har vært på møte i Kirkenes pensjonistforening og orientert om kommunens omsorgstilbud, vi har møtt Kunnskapsdepartementets avdeling for videregående opplæring, fagskole og kopetansepolitikk og organisasjonen SALT som jobber innenfor fagområdene marin forvaltning, marin forsøpling og framtidsretta kystsamfunn. Vi har også hatt møte med Norsk Test v/Bernt Nilsen og prosjektet «Be en søring på kaffe», vi har møtt deltagere i introduksjonsprogrammet som er flyktninger fra blant annet Syria, Afganistan, Kongo og Sør-Sudan og snakket om lokaldemokratiet og vi har gått igjennom driftsavtalen mellom Sør-Varanger kommune og Tana og Varanger Museumsiida. Vi avsluttet Ellinor sin jobbskygging med å møte en delegasjon fra et bulgarsk departement for regional utvikling. Jeg ønsker Ellinor lykke til videre, og ønsker hun en dag og stille til valg som ordfører, så er jeg helt sikker på at hun vil lykkes godt i den rollen.

Siden forrige ordførers hjørne har Havila kystruten ankommet Kirkenes med sitt andre skip, Havila Castor. Her fikk vi en omvisning både på broen og i suiten. Et fantastisk flott skip med jacussi på dekk og badstu. Vi ønsker dem velkommen og lykke til videre med å frakte passasjerer og gods langs hele norskekysten.

Besøk fra storting og regjering fortsetter. Siden forrige «hjørne» har Sør-Varanger kommune hatt besøk av både departementsrådskollegiet, som består av den øverste embetsmann/kvinne i alle regjeringens departement og stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Jeg har også hatt møte med statssekretær Eivind Vad-Petterson i UD som har vært på reise i Øst-Finnmark og besøkt Vadsø, Vardø og Kirkenes. Vi snakket blant annet om mulighetene for Øst-Finnmark og hva regjeringen kan bistå med for at vi skal utvikle samfunnet videre og opprettholde og øke bosettingen her.

Forrige uke arrangerte Sør-Varanger kommune havbruksseminar for kommunestyrerepresentantene i tilknytning til vårt ordinære kommunestyremøte.

I går deltok jeg i et forskningsprosjekt med tema; «Hvordan politikerrollen og den politiske dagsorden påvirkes av sosiale medier» i regi av UiT Norges Arktiske universitet.

Jeg har også avholdt mitt første beredskapsråd med politi, sivilforsvar, forsvar, finnmarksykehuset, kommunelege og Røde Kors til stede. Vi er enige om å etablere fast beredskapsråd årlig som et forebyggende tiltak for beredskapshåndtering og ikke bare når en alvorlig situasjon/krise inntreffer.

I går hadde Signal offisiell åpning av nye kontorer her i Kirkenes. Signal har gått fra 3 til 8 ansatte på tre år og ser også på muligheten for å utvide virksomheten i Kirkenes ytterligere.

Mai/Juni er også tid for konfirmasjon og bryllup og forrige lørdag holdt jeg en hilsningstale til 21 konfirmanter som hadde valgt Human etisk konfirmasjon i Sør-Varanger. Uka ble avsluttet med en vielse, den tredje i løpet av de siste tre ukene. Jeg ønsker alle brudeparene lykke til.

Størst av alt er kjærligheten!

God pinse ønskes dere alle!

Foto privat: Ellinor Tannvik Dalen