Ordførers hjørne uke 10 - 11

21.03.2022

Venke Tørmænen har laget en viktig og fin dokumentar om østsamene og den østsamiske kulturen som jeg fikk se i forrige uke. En sterk fortelling om en del av vår historie som få vet veldig mye om.

To nye uker er gått og det meste dreier seg om å jobbe opp mot regjeringen for å få på plass tiltakspakker til de bedriftene som blir direkte berørt av Russlands krigrføring i Ukraina. Det har gått mye tid til møter i den anledningen og jeg har tatt initiativ til å samle flere aktører i kommunen vår slik at vi kan bruke de ressursene og kompetansen vi allerede besitter på en best mulig måte. Med i den gruppa som allerede har møttes flere ganger i løpet av de to siste ukene er; varaordfører, kommunedirektøren, kontorsjefen og samfunnsplanlegger i Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes Havn, Orinor, Kirkenes Næringsforening, UiT`samfunnskontakt i Sør-Varanger, Barentssekretariatet og Lo. I tillegg har vi hatt inne Innovasjon Norge og Kimek, HSS og Barel.

Vi hadde felles møter med både finansministeren og næringsministeren i uke 10 og fredag kveld kom næringsministeren tilbake til Sør-Varanger og presenterer tiltakspakkene regjeringen la frem tidligere på dagen.

I tillegg til tiltakspakker til næringslivet har det også vært flere møter ifm flyktningesituasjonen. Kommunestyret vedtok den 8 mars at Sør-Varanger kommune kan ta imot opptil 500 flyktninger og dette jobber vi med nå med i samarbeid med UDI, som er ansvarlige for mottak av flyktningene i Norge.

Men, selv om krigen berører oss på mange måter, må vi også fortsette vårt daglige arbeid. Det har vært mye snakk om tomter både til næringsformål og boliger. Når det gjelder tomta etter gamle Bjørnevatn skole, har Sør-Varanger kommune hatt to innspillsrunder på hva den bør brukes til. Ett åpent folkemøte og ett for næringslivet.

Forrige uke hadde jeg møte med rektor v/UiT Norges Arktiske Universitet. Her tok vi opp samarbeidsavtalen vi har skrevet og drøftet mulighetene for flere studietilbud her i Sør-Varanger. Rektor hadde selv en rekke gode tanker og ideer rundt dette emnet og vi ser frem til å jobbe videre med flere spennende studietilbud ved UiT`s avdeling Kirkenes.

Forrige uke ble Pasvikseminaret arrangert. Et årlig seminar som statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer i samarbeid med Nibio Svanhovd og Sør-Varanger kommune. Her blir vi oppdatert på en rekke miljøutfordringer og i år fikk vi blant annet status på utslipp fra smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnyj og pukkellaks situasjonen i Troms og Finnmark.

Også har det jo skjedd en del hyggelige ting i kommunen vår også de siste ukene.

Forrige mandag hadde Kirkeneskullet med nye sykepleierstudenter sin første fysiske samling som ble formelt markert med blant annet rektor v/ UiT til stede. Her hilset jeg til studentene og ønsket dem lykke til med studiet og lovte at vi har jobb til alle etter endt utdanning om fire år.

Jeg fikke også gleden av å overrekke fagbrev til våre nye fagarbeidere i forrige uke. Pga corona, har det ikke vært fagbrev utdeling på over to år, så mange har ventet lenge på denne markeringen. Det er tverrfaglig opplæringskontor som arrangerer utdelingen i samarbeid med Sør-Varanger kommune.

Venke Tørmænen har laget en viktig og fin dokumentar om østsamene og den østsamiske kulturen som jeg fikk se i forrige uke. En sterk fortelling om en del av vår historie som få vet veldig mye om.

Forrige helg arrangerte Puckers en miniturnering i ishockey på lillebanen. Her deltok ishockey lag fra både Vardø og Iskrigerne kjent fra TV2. De vartet opp med god underholdning og det ble «stjernespekket» på isen da Kirkenes Puckers kjent fra NRK serien Puckers møtte Iskrigerene fra TV2 i tredje og siste kamp i turneringen.

Og endelig så var årets vakreste eventyr tilbake i Sør-Varanger. Som en av Finnmarksløpets vertskommuner, er vi veldig stolte over å være en del av dette fantastiske eventyret. Ungene frydet seg med å gå skirenn og kjøre hundespann midt i Kirkenes sentrum. Torget blir gjort om til Finnmarksløpets siida og på tirsdags kveld var det konsert med Kajsa Balto og Rolffa på torget. I år ankom første spann på ettermiddagen og det var mye folk som koste seg ute i flere timer. Nå gleder vi oss til neste år, da Finnmarksløpet 1200 er VM i langdistansekjøring.

Foto: privat fra Finnmarksløpets siida