Ordførerens hjørne 03.10.2022

04.10.2022

Vi skriver mandag og en kontrastfylt uke er lagt bak oss i grensekommunen Sør-Varanger.

Forrige mandag kom det over 400 personer over grensepasseringssted Storskog. For det meste var det unge russiske menn med gyldig schengen visum. Med fulle hoteller og overnattingssteder ble mange gående i sentrumsgatene uten å ha et sted å sove. Mange private og noen ideelle organisasjoner tilbød overnatting slik at de kunne reise videre dagen etter. Antall reisende over grensa inn til Norge forrige uke var 1774 personer. Dette førte til et enormt medieoppbud forrige uke og jeg gjorde veldig mange intervjuer angående situasjonen blant annet til NRK, TV2, VG, Nettavisen og NTB.

I går søndag, kom også justis- og beredskapsminister Emillie Enger Mehl til Sør-Varanger for å selv å se hvordan situasjonen og beredskapen langs grensa blir ivaretatt. Både grensevakten og politiet har situasjonen under kontroll og det er ikke noe som på nåværende tidspunkt tilsier at Norske myndighter vil stenge grensa.

Som jeg sa innledningsvis har uka vært kontrastfull. På den ene siden har mye dreid seg om grensepasseringene, mens på den andre siden går livet sin vante gang i Sør-Varanger.

Sør-Varanger er interessant for mange og jeg har i løpet av uka holdt innlegg om kommunen for Kommunalbankens representantskap. Her holdt også tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, et meget interessant foredrag om; Sikkerhets- og forsvarspolitikk i en ny tid.

Jeg hadde også besøk fra tre mastergradstudenter i geografi fra NTNU i forrige uke som studerte temaet befolkningsutvikling. Noe som er et brennaktuellt tema for nær sagt alle kommuner i distriktsnorge.

I forrige uke hadde vi kommunestyremøte hvor vi blant annet vedtok å utrede endring av skole- og barnehagestruktur med nedleggelse av skoler og opprettelse av større barnehageenheter.Her ønsker man å se på en nedleggelse av skolene på Hesseng og Jakobsnes. Dette skapte et stort engasjement blant foreldrene på Hesseng som kalte inn til folkemøte hvor både elevrådet, FAU, Hesseng vel og Hesseng IL holdt appeller for å beholde skolen.

På torsdag ble Sør-Varanger kommune formelt godkjent som trafikksikker kommune. Dette er et kvalitetsstempel som forteller at kommunen jobber godt med trafikksikkerhet innenfor sine tilgjengelige rammer og innenfor alle kommunens sektorer. Det betyr allikevel ikke at vi er i mål for å bli en kommune hvor alle kan gå og sykle trygt. Her jobber vi videre med f.eks. gang- og sykkelvei fra Håbeth til Sandnes- og Bjørnevatn skole og fra Prestøya til Kirkenes skole.

Sør-Varanger bibilotek ble forrige uke 70 år og her fikk jeg være med å åpne jubileumsmarkeringen, hvor også tre tidligere bibiloteksjefer, Hildur Eikås, Dagfinn Gjerde og Vidar Lund, fortalte om sin tid som sjef i Sør-Varanger bibilotek.

Jeg fikk også lov til å åpne den nyrestaurerte Paviljongparken forrige uke. Her har det blitt utrolig flott og jeg vil oppfordre alle til å bruke parken mer. Her er det lagt opp til at man kan ha små konserter og man kan f.eks. ta med ungene hit etter at de har lekt i krabben på torget og spise lunsjen eller middagen sin her.

Ønsker dere alle en god uke!

    Foto: Finnmark politidistrikt. Fra v. Politimester Ellen Katrine Hætta, Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og ordfører Lena N. Bergeng