Oppsummering av Julequiz

03.01.2024

Her i nettavisa Bugøynes-Pykeijä går vi som vanlig grundig til verks dersom det skulle oppstå tvil om opplysninger er riktige eller gale. Vi stoler ikke bare på KI (Kunstig intelligens) og den responsen vi får derfra. I forbindelsen med Julequizen om Finland har Alf S en gang for alle slått fast at vi ikke skal ta alt for god fisk.

Her har vi også fått hjelp fra Tony Bauna (ikke noe KI der, grunnlaget har han fra grunnskolen i Bugøynes), han har sendt oss lenker til de som ønsker å vite litt mer om rovdyrsituasjonen i Finland.

Samtidig gir han Alf rett i svaret om at det er gaupe som er det mest utbredde rovdyret i Finland, men han kommer med en korrigering når det gjelder antallet. Tallene er fra 2023: Ca. 2500 gauper, ca. 1800 bjørn og ca. 450 jerv.

Lenker

Gaupe: 

https://www.luke.fi/sv/uppföljningar/uppfoljning-av-lodjur/lodjursstammen-har-okat-fran-fjolarsnivan

Bjørn: 

https://www.luke.fi/sv/uppföljningar/uppfoljning-av-bjornar/bjornstammen-fortsatter-minska

Jerv: 

https://www.luke.fi/sv/uppföljningar/uppfoljning-av-jarvar/jarvarna-blir-fler

Bildet øverst er en bjørnefelle fotografert i Inari. Der ligger Sámi Siida museum og Nord-Lapplands natursenter (Luondduguovddáš Siida). Siida ble åpnet i 1998, men det samiske museet har en mye lengre historie. Det ble grunnlagt som et friluftsmuseum allerede i 1959 og er derfor det eldste av de samiske museene.

Illustrasjonen viser hvordan bjørnen ble fanget. Man brukte åtsel som agn. Den fremste delen av fella var et trekantet rammeverk hvor maten lå. Når bjørnen gikk inn dit for å få tak i maten ble stokkene med de store steinene utløst ved hjelp av en utløsermekanisme og falt ned på bjørnen. 

Foto: VEI