Nye koster feier best!

01.04.2024

Da ser det endelig ut til at det har løsna. Bugøyfjord har lenge hatt sitt grendehus, i Jakobsnes har de fått utlevert nøklene til den nedlagte skolen og kan bruke den fritt mot at de ordner opp etter seg og i Neiden løser problemene med forsamlingslokale seg etter at politikerne har bestemt seg for at de skal få bruke deler av den gamle skolen.

I Bugøynes har man også etterlyst høvelige lokaler som grupper og foreninger kan få låne til en rimelig pris. Særlig har man pekt på en stor skole som står tom mesteparten av døgnet og en kirkekjeller som også står tom, selv om det den gang kirka ble vedtatt bygget helt klart ble sagt at dette skulle være en arbeidskirke hvor det skulle være mest mulig aktivitet.

Nå har nye politikere tatt tak i saken og alt ser ut til å ha løst seg. Når det gjelder bruk av skolen skal man henvende seg til kommunens Kultur- og Oppvekstetat.

Og vil man bruke kirkekjelleren er det menighetsrådet man skal kontakte.

VEI