Notat fra avisa KYSTogFJORD

30.07.2021

Kanskje en næring for framtida i Bugøynes dette også?