Nettredaktøren legger seg flat

17.09.2021

Når folk legger seg flat i offentlige medier pleier de likevel å forsøke å forklare hvorfor det ble som det ble.

I en fiskerimelding oversatte jeg fiskegrunnen «Væulægrunni» til norsk og ga det navnet «Yttergrunnen». Det er feil. Det skal være «Midtgrunnen». Når folk legger seg flat i offentlige medier pleier de likevel å forsøke å forklare hvorfor det ble som det ble. Hvorfor det gikk som det gjorde (altså legger man seg ikke helt flat likevel, jamfør politikere og andre som prøver å ro seg i land. Vi har forresten et nytt eksempel i dagens riksnyheter). Man unnskylder seg på en måte. Så derfor prøver også jeg med en forklaring. Jeg vokste opp i et finskspråklig hjem og der hørte jeg aldri at «Midtgrunnen» var nevnt, og til daglig snakker jeg fortsatt finsk/ bugøynesfinsk og kaller fiskeplassen for «Væulægrunni». Men så skulle jeg altså fornorske navnet og havnet helt på viddene. Med andre ord tok jeg meg vann over hodet.

Fra nå av skriver jeg bare «Væulægrunni» og «Kahenkuurunbakki» og «Harpo» og «Lappinsætti» og hva det skulle være.

Det er godt å vite at Fiskerimeldingene blir lest!

Fiskerimelding uke 34

VEI