Påskelesning: Møte ved en grense

02.04.2021

Mens sola sto på var den rødkledde skiløperen synlig som et fremmedelement på den ellers så fargeløse fjellvidda. Utover dagen samlet noen truende skyer seg på østhimmelen, og før skiløperen helt visste ordet av det var uværet over ham. Da hadde han ennå et håp om at han skulle rekke fram til ødemarkshytta som var avmerket på kartet. Ganske fort forsto han at det ville bli vanskelig, svært vanskelig.

Noveller/ historier