Melding og film fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlaget

25.03.2022

En liten melding fra Sjølaksefiskarlaget som i disse dager jobber med å gjøre seg ferdig med å behandle forslaget til framtidig laksefiske som er ute til høring.


I meldinga sier de at laget jobber med å få til en bærekraftig, likeverdig og rettferdig forvaltning av villaksen. De mener at sjølaksefiske er en grunneierrett på lik linje med elvefiske. Hvert år bidrar laget med sin kunnskap som de deler med medlemmene langs hele kysten fra russegrensa til svenskegrensa. Medlemmer tar prøver av laksefisk og bidrar slik til bedre forskning og forhåpentligvis god forvaltning av laksefiske i både sjø og elv, sier de.

Men så stiller de også spørsmål om de blir hørt? De mener bestemt at lokal kunnskap fra sjølaksefiskere skal tas med når man skal forvalte ressursene.

Er en laksebestand truet så vil de være med å bidra med å finne løsninger, men det må være på like premisser. Er en ressurs knapp så skal de som bor langs elvene, langs fjordene og på kysten, ha fortrinnsrett til å utøve sitt tradisjonelle fiske i nærområdet til fordel for tilreisende, turister og fiskere fra andre land, avslutter de med.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag har laga en liten video som vi kan finne på You Tube. Vi har her lagt ut en lenke til videoen.

https://www.youtube.com/watch?v=GkfZJHPfmIg