Fiskerimelding uke 21

30.05.2021

Fiskerimelding uke 21

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 21. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Så er det både krabbe og rognkjeksrogn.Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil.

Agnius 800kg på juksa, Bugøy 50kg på juksa, Sunniva 1500kg rognkjeksrogn + 150kg krabbe, Jonas 650kg rognkjeksrogn, Hagbaren 60kg rognkjeksrogen + 140kg krabbe, Riddu 1500kg på lina, Flipper 85kg rogn + 160kg krabbe, Bugøyjenta 200kg rogn + 52kg krabbe, Lysstrålen 1800kg på lina.

Bildet viser båten «Solbris», skipper Dag Steve Hansen.