Litt om oppryddinga i Bugøynes havn

09.11.2022

Ettersom det ikke kommer noen oppdateringer på oppryddingsarbeidet i forbindelse med forurensninga i havna og slippområdet i Bugøynes må vi ty til Ságat, nær sagt som vanlig, for å få noen opplysninger. Der kan man i dagens avis se et lite notat som bl.a. nevner oppryddinga i Bugøynes. I notatet sies det at etter at Klima- og miljødepartementet har stadfestet Miljødirektoratets forventning om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må ta ansvaret for oppryddinga i Bugøynes så er FeFo redd for at de også må ta ansvaret for oppryddinga etter gruvedriften ved Biedjovággi, noe som vil være et prosjekt som er mange ganger større enn det i Bugøynes.

Som vi vet ble det i forrige budsjett avsatt 3,4 millioner kroner til opprydding i Bugøynes, mens oppryddinga etter det man har beregnet vil koste 34 millioner kroner. Av notatet i Ságat går det fram at det er flere steder hvor det kan komme oppryddingskrav fra, og FeFo mener at det er forurensning fra en tid fra før FeFo ble etablert.

Aner vi at dette kan ta tid?

Tekst/ foto: VEI