Litt om han Lyder

06.04.2021

En lenke til et intervju gjort av NRK med Lyder som også driver fiskemottak i Bugøynes.   https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/svein-lyder-redder-fiskevaer-fra-forfall-_-og-far-boter-som-takk-1.15270067