Lav valgdeltakelse i Bugøynes

15.09.2021

Bugøynesværingene gikk ikke akkurat «mann av huset» for å avgi sin stemme under stortingsvalget på mandag.

Været var ganske bra på valgdagen. Avstanden til valglokalet for alle potensielle stemmegivere i Bugøynes må jo være av de korteste i hele landet. Så det kan man ikke skylde på.

Men det var ikke bare her i bygda valgdetakelsen var under landsgjennomsnittet på 76,6%. I hele Finnmark var valgdeltakelsen på 70,4%. Valgdeltakelsen i Sør-Varanger kommune var på 68,7%.

Her en oversikt fra de forskjellige valgkretsene Sør-Varanger kommune:

Jarfjord// Grense Jakobselv 72,6%

Kirkenes 70,7%

Pasvikdalen 69,7%

Jakobsnes m/Ropelv 68,8%

Hesseng 68,4%

Bjørnevatn og Sandnes 67,9%

Neiden m/Korsfjord 61,5%

Bugøynes 60,9%

VEI