"La de usynlige bli synlige" Om kvenske steder og kvensk usynlighet

06.10.2021

Venke Åsheim Olsen har sendt en lenke til en artikkel  av Kjell Olsen https://www.idunn.no/nat/2021/02/la_de_usynlige_bli_synlige_om_kvenske_steder_og_kvensk_us