Kulturminne

27.04.2022

 På Pleymkaia står i dag restene av en nordlandsbåt, en åttring.

På Pleymkaia står i dag restene av en nordlandsbåt, en åttring. Mange som er innom bygda lurer sikkert på hvorfor den står der, og ikke minst lurer de kanskje på hvordan den er havnet der. Dette gjelder nok også bygdefolk som i dag lever sitt liv i bygda.'

Båten er transportert hit fra Pasvik. Under et møte i Bugøynes i 1979, hvor framtidig museum i bygda ble diskutert, var et av medlemmene fra museumsutvalget for Sør-Varanger kommune som var til stede Svein H. Sørensen (1935-2013). Han var forøvrig rektor ved Svanvik Folkehøgskole. På møtet fortalte han at museumsutvalget eide en åttring som av alle steder sto i Pasvik. Han mente at den absolutt hørte hjemme i fiskeværet Bugøynes og han tenkte at det kunne være en bra begynnelse på et lokalt museum i bygda. Tanken vakte stor tilslutning blant de frammøtte, kan vi lese i bygdebladet Lantalaiset som ble utgitt i bygda i et par, tre år her i slutten av 1970-årene. Et utvalg tok på seg å jobbe videre med saken. Dette utvalget besto av Koldevin Pleym, Roald Brekkan, Astrid Pedersen og Tomas Gunnari. Arbeidet deres førte fram til at Pleymkaia med pakkhus ble avsatt til museumsformål. Forøvrig var det over 50 deltakere på det nevnte møtet.

Så slik kom da åttringen til Bugøynes. Bildene viser hvordan det har gått med den.  

Slik så det ut for en del år tilbake.

Tekst & foto: VEI