Klart for ny flytebrygge

14.10.2021


I Piipolabukta er det for tida mye aktivitet ved fiskemottaket til Lyder Fisk.

Lyder Fisk AS har inneværende år kommet godt i gang med mottak av fisk, krabber, reker og rognkjeksrogn siden de etablerte seg tidligere i år. Firmaet leier det tidligere anlegget etter Varanger Vilt AS. For tida mottar de fangster fra båter som drifter med garn, kveitegarn, juksa, line og krabbeteiner. Da det er en del begrensninger med å kunne legge til kaia ved fjære sjø planlegges det nå en flytebrygge for at båter kan legg til litt lenger ute. Flyteelementet som kaidekket skal ligge på er ankommet og er nå fortøyd i Piipolabukta.

Flytebrygga skal når den kommer på plass monteres ut fra ved kaia som på bildet ligger helt til høyre  der driftsbygningen er. (Bildet er foto fra arkivet. Vinteren er ikke kommet ennå, selv om gradestokken nå nærmer seg null.)

Tekst & foto: VEI