Sjarken Klar-Selin er løfta på land

28.10.2022

For noen dager siden skrev vi om sjarken Klar-Selin som tok inn vann ved den kommunale flytebrygga og som ble berga av det lokale brannvesenet som raskt fikk pumper ombord. Rapportene fra skipper Finn Seipæjærvi er at det var natingen i et område av skroget som var svekket. Han fikk tettet dette ved hjelp av «mauring» (hva mauring er kan jo de som er interessert finne ut på nettet). Båten er i dag løfta på land ved hjelp av en kran fra firma Yngve B Harila.

Sjarken Klar-Selin er bygget på den gamle slippen i Bugøynes i 1976. Den som holdt til i Vestersand. Det var Toralf Saua fra Skallelv som var kjøper. Han solgte båten til Seipæjærvi 1 1992. Den har senere mange ganger vært tatt opp på slippen i bygda når det har vært behov for vedlikehold. Og nå er den altså på land igjen hvor skadeomfanget etter uhellet skal kartlegges. I Bugøynes venter man fortsatt på nyheter om hvor langt man er kommet med oppryddingsprosjektet rundt slippbedriften.  Det er som kjent  bevilget penger til dette arbeidet.

Samtidig som man har et håp om at Klar-Selin ikke er den siste sjarken som blir tatt opp her.

Tekst & foto: VEI