Kirkedugnaden er over

15.08.2023

Da er årets kirkedugnad historie. Et par timer hver dag i sommer har en ivrig dugnadsgjeng holdt kirkedøra åpen for tilreisende turister og andre. Ettersom jeg selv ikke har deltatt på denne dugnaden kan jeg vel med god samvittighet foreslå at turistbedriftene i bygda, som er de som uten tvil har mest nytte av denne dugnaden, går sammen og spanderer en bedre middag til dugnadsgjengen. De har tross alt gjort en stor innsats slik at turister som har besøkt bygda har fått anledning til å komme inn i kirka, og dermed også fått oppleve noe annet i tillegg til det turistbedriftene har hatt på tilbudslista.

Sommerdugnad

Vilfred Ingilæ