Kasterholmen en gang til

02.09.2021

Oppdrettsanlegget i Oterfjord er i full drift.

I slutten av april skrev vi litt om oppdrettsanlegg i Bugøyfjorden. Der har som kjent Lerøy et ønske om å legge et anlegg ved Kasterholmen. I år har man starta opp igjen fiskeproduksjon i lokaliteten de har i Oterfjord, mens Storbukt fortsatt er fri for anlegg. Der ble anlegget stengt i begynnelsen av 2019 fordi prøver tatt av fjordbunnen i området rundt anlegget ikke tilfredsstilte miljøkravene som Fiskeridirektoratet krever. Den gang ble det opplyst fra Lerøy at ny produksjon skulle ikke startes før sommeren 2021. Siden da har man fjernet fortøyninger og ryddet fint opp etter seg på overflaten. Så vidt vi vet er det ikke startet opp igjen i Storbukt så langt denne sommeren..

Det vi heller ikke vet noe om er hvordan det går med oppdrettsplanene ved Kasterholmen?

Det siste vi har lagt merke til er at nettavisa Kirkenes By den 2. februar skrev at Lerøy hadde fått tillatelse til å starte med oppdrett ved Kasterholmen. I samme artikkel ble det skrevet at dette ikke var helt klart ennå, men at den endelige avgjørelsen skulle komme i løpet av februar. Siden da har vi prøvd å følge med i nyhetene etter beste evne, men vet fortsatt ingen ting.  

Vet våre lokale politikere noe?

Vet fiskerne noe?

Vet Bugøynes Fiskarlag noe?

Vet noen av de fra bygda som jobber for Lerøy noe?

Ikke vet vi, men vi tar gjerne imot informasjon til nettavisa fra folk som vet noe. Og det er sikkert mange andre som heller ikke vet, men som skulle ha visst. Dette er ikke noe som bare angår fiskere og forretningsfolk.

Tekst/ foto: VEI